696 366 884

Regulamin kursów

 1. Osoby palące proszone są o przyniesienie kilku papierosów i zapalniczki/ zapałek. Nie dotyczy to osób, które niedawno rzuciły palenie, a terapia ma im pomóc w wyeliminowaniu negatywnych skutków odstawienia nikotyny.
 2. W terapii podstawowej może uczestniczyć osoba, która:
  • zarezerwowała termin i miejsce sesji terapeutycznej,
  • opłaciła koszt sesji podstawowej.
 1. Z terapii utrwalającej może skorzystać osoba, która:
  • była uczestnikiem terapii podstawowej od początku do końca czasu jej trwania,
  • zarezerwowała termin i opłaciła koszt sesji utrwalającej.
  • od czasu terapii podstawowej minęło nie mniej niż 2 tygodnie i nie więcej niż 3 miesiące,
  • przyniesie na sesję materiały terapeutyczne otrzymane na poprzednim seminarium.
 1. W sesji podarunkowej może uczestniczyć osoba:
  • dla której została zakupiona i opłacona sesja podarunkowa ,
  • która ma zarezerwowany termin i miejsce sesji terapeutycznej (przez obdarowanego lub obdarowującego) drogą mailową lub telefoniczną.
 1. Sesje podarunkowe dotyczą tylko terapii podstawowej.
 2. Terapie podstawowe i uzupełniające odbywają się w kilkuosobowych grupach. Ponieważ liczba uczestników jest ograniczona o rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Koniec przyjmowania zgłoszeń następuje 3 godziny przed rozpoczęciem sesji terapeutycznej.
 4. W formularzu rezerwacji w polu data terapii można z kalendarza wybrać inny wolny termin sesji dla danego miejsca.
 5. Opłatę należy wnieść po zgłoszeniu chęci udziału i wypełnieniu formularza rezerwacji miejsca dla wybranego terminu.
 6. Rozliczenia transakcji odbywają się przez przelewy24.
 7. Możliwa jest jednokrotna zmiana zarezerwowanego terminu, jednak nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem sesji. Ustalenie nowego terminu wymaga kontaktu mailowego lub telefonicznego i potwierdzenia zmiany przez EMPiria.
 8. Nieobecność na zarezerwowanej sesji nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
 9. EMPiria ma prawo odwołać sesję terapeutyczną i ma obowiązek wskazać inny wolny lub dodatkowy termin do 3 miesięcy jeśli:
  • trener zachoruje,
  • pojawią się inne nieprzewidziane okoliczności.

W wyjątkowych okolicznościach, gdy uczestnik udokumentuje niemożność wzięcia udziału w żadnym z przedstawionych alternatywnych terminów terapii w przeciągu 3 miesięcy  istnieje możliwość zwrotu poniesionej wpłaty (indywidualny kontakt telefoniczny/mailowy).

 1. EMPiria ma prawo odstąpić od umowy, jeśli Klient w trakcie przeprowadzania sesji antynikotynowych będzie zachowywał się wulgarnie, będzie pod wpływem środków odurzających lub uniemożliwi sprawne przeprowadzenie terapii dla pozostałych uczestników.
 2. W szczególnych przypadkach EMPiria ma prawo zmienić miejsce sesji terapeutycznej ( w obrębie miasta Rybnik) i zobowiązuje się powiadomić o tym uczestników na 8 godz. przed seminarium.
 3. Uczestnicy sesji antynikotynowych podpisując listę obecności oświadczają, że nie będą ich nagrywać w żadnej formie. Prawo do rejestrowania terapii posiada wyłącznie EMPiria.
 4. Uczestnik rezerwując miejsce na terapii antynikotynowej automatycznie akceptuje regulamin kursu, politykę prywatności i prawa autorskie EMPirii
 5. Polityka prywatności: dane klienta są bezpieczne i dostępne jedynie w celu, w którym zostały podane. Jeśli klient chce wykreślić je z bazy proszony jest o kontakt za pomocą poczty e-mail.
 6. Prawa autorskie Wszelkie materiały znajdujące się na stronie są prawnie zastrzeżone i mogą być używane, powielane, reprodukowane tylko i wyłącznie za pisemną zgodą EMPirii.