696 366 884

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Wprowadzenie 

 1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności firmy EMPiria z siedzibą w Rybniku. Określa on zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących użytkowników serwisów internetowych.
 2. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Korzystając ze stron internetowych www.empriria-terapia.pl użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Gromadzenie danych

 1. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników stron internetowych gromadzone są na dwa sposoby:
 2. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy kontaktowych i identyfikacyjnych podczas zapisu na sesje terapueutyczne
 3. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z stron internetowych:
 4. a) informacje w dziennikach serwerów – nasze serwer automatycznie zapisuje takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny,
 5. b) pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do urządzenia użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.
 6. Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykorzystania oferowanej funkcji.

Mechanizm działania plików cookies

 1. Podczas korzystania ze stron internetowych EMPiria z siedzibą w Rybniku przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 3. Pliki cookies nie łączą się z żadnymi innymi danymi, a zwłaszcza z danymi osobowymi.
 4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
 5. EMPiria  przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

– właściwego dopasowania stron internetowych do potrzeb użytkowników;

– tworzenia statystyk oglądalności z użyciem narzędzi Google Analytics.

– nie powtarzania użytkownikowi komunikatu o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę.

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.
 3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

W jakim celu wykorzystywane są informacje

 1. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony stron internetowych.
 2. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem stron internetowych przeznaczone są wyłącznie na użytek EMPiria w Rybniku . Dane pochodzące z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie nie będą udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom.
 3. EMPiria z siedzibą w Rybniku  zapewnia użytkownikom swoich stron internetowych realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)., w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Bezpieczeństwo informacji 

 1. Poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych. EMPiria z siedzibą w Rybniku dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Stosujemy urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące i fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostęp do danych mogą posiadać jedynie pracownicy firmiy ORTH Multimedia którzy mogą mieć do nich dostęp w przypadku problemów technicznych ze stronami internetowymi.
 2. Opuszczając niniejszą stronę poprzez odnośniki do innych stron internetowych użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Zalecamy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Podstawa prawna

Dyrektywa Unii Europejskiej 2009/136/WE zmieniającą dyrektywę 2002/58/WE (art. 5 ust. 3)

Ustawa z dnia 16 lipca 2012 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1445 ,z póź. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135)